Transaction Game – symulacja negocjacyjna

Podziel się/Dodaj do ulubionych

Na terenie dużego miasta Inwestowice działa pięciu firm inwestycyjnych specjalizujących się w zakupie nieruchomości i pomnażaniu swojego majątku: domów, centrów handlowych, biurowców, terenów przemysłowych, magazynów pod wynajem.

Te pięć firm konkuruje ze sobą o miano MegaInwestora, który zdobędzie majątek wart najwięcej. Ale, choć konkurują, to jednocześnie muszą współpracować: sprzedawać sobie nawzajem grunty i budynki, powoływać konsorcja przetargowe.

Oprócz tego podejmują szereg decyzji budowlanych: wybór głównego wykonawcy budowy, remonty generalne…

Uczestnicy symulacji, wcielający się w rolę menedżerów konkurujących firm, w każdej z tych sytuacji zmuszeni są do negocjowania. Ze sobą – gdy wchodzą w konsorcja lub handlują gruntami i budynkami. Z podmiotami zewnętrznymi – w przetargach i przy zakupie usług.

Stale działają w warunkach niepewności. Walcząc o zamówienie w przetargu, wiedzą że negocjują i oni i ich konkurent. To ciągłe balansowanie na krawędzi: dam większy rabat to nie osiągnę zysku. Ale gdy nie dam rabatu – da go konkurent i wygra zamówienie.

Na dodatek, intencje niektórych graczy tego rynku są owiane aurą tajemnicy… Nie o zysk im chodzi – to pewne. Ale o co?

Dzięki symulacji biznesowej „Transaction Game” uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • na czym polega planowanie negocjacji,
 • do czego służy analiza stanowiska i interesów drugiej strony,
 • jak prowadzić negocjacje w zespole negocjacyjnym a jak trójstronne, konsorcjalne,
 • jak negocjować, gdy z drugą stroną łącza nas wspólne interesy, a jednocześnie sprzeczność stanowisk,
 • jak nie dać ponieść się emocjom w negocjacjach.

Autor symulacji i trener prowadzący:

Rafał Szczepanik

Czas trwania symulacji: 2 dni (wraz z analizami i omówieniami)

Rodzaje decyzji, które podejmują uczestnicy symulacji negocjacyjnej:

Podczas trwania „Transaction Game” jej uczestnicy będą podejmować złożone decyzje negocjacyjne w trzech obszarach profesjonalnych negocjacji biznesowych:

 • strategii negocjacyjnej,
 • taktyki negocjacyjne,
 • zespołu prowadzącego negocjacje.

Decyzje podejmowane przez uczestników symulacji w ramach ustalania strategii negocjacji:

 • Ustalenie ogólnej strategii negocjacji (np. decyzja, czy firma buduje trwałe konsorcja czy inne do każdego projektu),
 • Wybór rodzajów inwestycji (np.: mieszkania, fabryki) które chce realizować firma,
 • Decyzje dot. zakupu nowych działek,
 • Monitorowanie zmiennych makroekonomicznych wpływających na opłacalność realizowanych projektów,
 • Monitorowanie wielkości posiadanego majątku i adekwatne wykorzystywanie go jako atutu i przewagi w negocjacjach.

Decyzje podejmowane w czasie negocjacji:

 • Wybór techniki i stylu negocjowania,
 • Tworzenie propozycji wyjściowej do negocjacji,
 • Ocena propozycji wyjściowych strony przeciwnej,
 • Prowadzenie równoległych negocjacji z wieloma partnerami,
 • Analiza oczekiwanej stopy zwrotu z potencjalnych projektów,
 • Definiowanie pułapów po niżej których ustępstwa są nieopłacalne.

Decyzje związane z zespołem negocjacyjnym:

 • Podział zadań w zespole negocjacyjnym,
 • Dobór zadań do osobowości członków zespołu,
 • Rozdział roli negocjatora i zespołu wspierającego,
 • Określenie ilości osób negocjujących w imieniu zespołu.
(Visited 259 times, 1 visits today)