Time Manager™ – strategia i techniki operacyjne zarządzania czasem pracowników i własnym menedżera

Podziel się/Dodaj do ulubionych

Zarządzanie czasem własnym menedżera i jego pracowników jest jak godzenie ognia z wodą lub równanie z wieloma niewiadomymi. Z jednej strony terminy narzucone przez klientów, procedury wewnątrzfirmowe, czy też warunki rynkowe. Z drugiej strony, zazwyczaj ograniczone, zasoby ludzkie, urlopy, choroby, nieprzewidziane opóźnienia w projektach.

Rozwiązaniem jest odpowiednia strategia połączona z codziennym, operacyjnym zarządzaniem czasem i organizacją pracy.

„Time Manager ™” jest unikalnym i wyjątkowym połączeniem korzyści, jakie daje menedżerom uczestnictwo w symulacji biznesowej z wartościowym warsztatem rozwoju kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania czasem i organizacji pracy.

Symulacja hybrydowa „Time Manager™” składa się z dwóch współzależnych etapów:

 • Symulacji biznesowej „Time Simulation”,
 • Warsztatu rozwoju kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania czasem własnym
  i pracowników.

 

Przebieg symulacji hybrydowej „Time Manager™”:

 

  1. Symulacja biznesowa „Time Simulation”

Uczestnicy symulacji biznesowej „Time Simulation” wcielają się, nasz czas jej trwania, w rolę menedżerów 5 konkurujących ze sobą firm.

Każda z tych firm dysponuje na początku symulacji tymi samymi zasobami (ludzie, wiedza, czas, pieniądze). Każda z firm dostaje też tyle samo „zamówień od klientów” na identyczną liczbę godzin pracy. Zapytania te są zróżnicowane – jedne wymagają od dostawcy znajomości angielskiego, a inne wiedzy technicznej. Uczestnicy sami decydują, więc, któremu ze swoich „wirtualnych pracowników” przydzielą to zadanie – optymalizując podział zadań i wynikające z tego koszty (różni pracownicy mają różne stawki wynagrodzeń).

Zadań jest więcej niż zespół może wykonać, są w różnym stopniu opłacalne (klient płaci więcej lub mniej), niektóre kolidują ze sobą pod względem terminu realizacji lub wykorzystania zasobów. Gracze muszą, więc ustalić priorytety – wszystkich zadań na pewno nie zrobią, a jeśli z czymś się spóźnią, zapłacą dotkliwe kary.

  1. Warsztat rozwoju kompetencji menedżerskich (zarządzanie i organizacja czasu pracy)

W trakcie warsztatu, który jest komplementarny z symulacją, uczestnicy będą:

 • Rozwijać swoje kompetencje w wyznaczaniu i porządkowaniu celów,
 • Uczyć się identyfikowania przeszkód i nieefektywnych nawyków w zarządzaniu czasem,
 • Poznawać sposoby identyfikowania schematów działania sabotujących efektywne zarządzanie czasem,
 • Podnosić umiejętności budowania spójnych harmonogramów działania,
 • Zwiększać kompetencje skutecznego wdrażania zaplanowanego harmonogramu,
 • Otworzą się na wprowadzanie zmian w sposobach planowania i wdrażania planów.

Kluczowe zagadnienia omawiane w trakcie warsztatu:

 • Formułowanie celów i ustalanie priorytetów
 • Planowanie – narzędzia i techniki
 • Wdrażanie – przeszkody i błędy
 • Kontrola efektywności

Optymalny czas trwania symulacji hybrydowej: 2 dni

Autorzy i trenerzy symulacji i warsztatu:

Rafał Szczepanik

Paweł Wojciechowski

 

> Kontakt


Szczegółowy program merytoryczny symulacji hybrydowej „Time Manager™” przedstawią Państwu i odpowiedzą na dodatkowe pytania:

Paweł Wojciechowski: pawel.w@bonavigator.pl / 022 877 63 46 / 784 010 775
Magdalena Grzęda: magdalena.g@bonavigator.pl / 022 877 13 48 / 784 010 774

 

– „Time Manager. Strategia i techniki operacyjne zarządzania czasem pracowników i własnym menedżera – symulacja hybrydowa” jest autorskim rozwiązaniem B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. W opisie i symulacji użyto licencjonowanych usług i programów osób trzecich.
(Visited 86 times, 1 visits today)