Symulacje hybrydowe

Symulacje hybrydowe™ są innowacyjnym i kompleksowym rozwiązaniem w zakresie kształcenia kompetencji i umiejętności menedżerskich. Łączą ze sobą korzyści, jakie daje uczestnictwo w symulacji biznesowej z wartościami wyniesionymi z udziału w profesjonalnym warsztacie rozwoju umiejętności menedżerskich.

 

Struktura symulacji hybrydowej™

 

Udział w symulacji biznesowej

B&O Navigator Gry i Symulacje biznesoweUczestnicy symulacji hybrydowej™ biorą udział najpierw w symulacji biznesowej, która rozwija ich kompetencje menedżerskie związane z podejmowaniem złożonych i wieloczynnikowych decyzji dotyczących zarządzaniem przedsiębiorstwem (działem).

W pierwszej części symulacji hybrydowej™ uczestnicy kształcą się:

  • W szerokim horyzoncie czasowym,
  • W oparciu o model ekonomiczny przewidziany przez scenariusz symulacji biznesowej,
  • W warunkach tzw. „wielowymiarowości” uwzględniającej potrzeby, możliwości i oczekiwania wielu działów symulowanej firmy (zarząd, marketing, sprzedaż, logistyka, itd.).

Zyskują dzięki temu wzrost swoich kompetencji menedżerskich związanych z zarządzaniem w szerokiej, strategicznej perspektywie.

 

Udział w warsztacie rozwoju kompetencji menedżerskich

Drugą częścią symulacji hybrydowej™ jest profesjonalny warsztat rozwoju kompetencji menedżerskich. W tej części uczestnicy biorą udział w zajęciach warsztatowych rozwijających już konkretne umiejętności związane z zarządzaniem

W trakcie warsztatów uczestnicy symulacji hybrydowej™ koncentrują się:

  • Na kształceniu konkretnych i szczegółowych umiejętności zarządczych,
  • Na wzmocnieniu swoich mocnych stron i korygowaniu słabych,
  • Pracy opartej o doświadczenia wyniesione z pierwszej części symulacji hybrydowej.

Warunki powodzenia symulacji hybrydowej™

Aby symulacja hybrydowa™ mogła osiągnąć swój cel, czyli kompleksowy wzrost kompetencji menedżerskich w zakresie merytorycznym, którego dotyczy, muszą być spełnione następujące warunki:

 

1.     Właściwa sekwencja i następstwo działań

Symulację hybrydową zawsze rozpoczynamy od symulacji biznesowej a kończymy warsztatem rozwoju umiejętności menedżerskich. Po pierwsze, należy zachować zasadę percepcji (od ogółu do szczegółu), po drugie warsztat musi opierać się o doświadczenia uczestników wyniesione z udziału w symulacji biznesowej.

 

 

 

2.     Optymalny interwał czasowy pomiędzy symulacją a warsztatem

Symulacja hybrydowa™ jest procesem zajmującym nawet do 4/5 dni. Z tego względu wskazana jest przerwa pomiędzy częścią pierwszą (symulacja biznesowa) a częścią drugą (warsztat). Nie powinna ona być dłuższa niż 3 tygodnie. Optymalny czas przerwy to 7 do 14 dni. Badania psychologiczne dowodzą, że najwięcej informacji zapominamy po około 3 tygodniach od momentu ich uzyskania. Organizowanie warsztatu po czasie dłuższym niż 3 tygodnie, mija się, więc z celem.

 

3.     Korelacja pomiędzy symulacją a warsztatem

Diament kompetencji wydobywamy jest w symulacji, w trakcie warsztatu otrzymuje blask. Symulacja biznesowa i warsztat, aby osiągnąć oczekiwany przez Państwa efekt muszą być wzajemnie spójnie merytorycznie, wzajemnie wspierać, (choć różnymi narzędziami) rozwój tych samych kompetencji i umiejętności. Dlatego tak ważne jest właściwe dobranie do siebie symulacji i warsztatu. Eksperymenty, w których po symulacji negocjacyjnej następuje warsztat z zarządzania czasem są z góry skazane na niepowodzenie.

 

 

Więcej informacji na temat oferty symulacji hybrydowych udzielą:

Paweł Wojciechowski: pawel.w@bonavigator.pl / 022 877 63 46 / 784 010 775
Magdalena Grzęda: magdalena.g@bonavigator.pl / 022 877 13 48 / 784 010 774

 

– Symulacja hybrydowe są autorskim rozwiązaniem B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.

(Visited 804 times, 1 visits today)