Symulacje biznesowe

Symulacje biznesowe są innowacyjną metodą rozwoju i zwiększania potencjału menedżerów.

„Symulacja biznesowa to złożony i wielowymiarowy szereg wieloczynnikowych decyzji strategicznych i menedżerskich podejmowanych przez uczestników symulacji opartej o rzeczywisty model ekonomiczny. Rezultaty decyzji uczestników wyrażane są w wskaźnikach finansowych”

Więcej…

(Visited 874 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.