Production Game – zarządzanie produkcją

Podziel się/Dodaj do ulubionych

W pewnej dużej firmie istnieją 4 zakłady produkcyjne. Zarząd ogłosił, że w najbliższych tygodniach zamierza wdrożyć projekt zmierzający do poprawy produktywności i organizacji produkcji w każdym z nich. Załoga tego zakładu, które najlepiej usprawni swoją pracę, dostanie nagrodę.

O wyniku będą decydować: niskie koszty produkcji, wysoka jakość (niski odsetek braków), terminowość (brak opóźnień) i szybkość realizacji nowych rodzajów zamówień (elastyczność w przestawieniu produkcji na nowy wyrób).

Wszystkie 4 zakłady rozpoczęły więc usprawnienia na liniach produkcyjnych. Mają 4 miesiące na doskonalenie się. Kierownicy produkcji mają zmniejszyć koszty (m.in. poprzez coraz bardziej racjonalne decyzje zakupów surowców, części i maszyn), skrócić czasy przestojów, poprawić organizację pracy i jakość. Ich praca będzie oceniana co miesiąc – po każdym miesiącu kierownik otrzyma raport za poprzedni okres. Na jego podstawie będzie mógł wyciągnąć wnioski i podjąć lepsze decyzje w kolejnym miesiącu.

Za 4 miesiące zarząd wyłoni zwycięzców…

Dzięki symulacji produkcyjnej uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • organizację produkcji (zależności między gniazdami, planowanie przezbrojeń, radzenie sobie z opóźnieniami),
 • jak koszty produkcji wpływają na koszty funkcjonowania firmy,
 • jak racjonalnie obniżać koszty produkcyjny i planować wydatki(symulacja lean),
 • jak podejmować decyzje dotyczące zakupu materiałów, półproduktów, maszyn i części,
 • jak planować stan surowców i wyrobów gotowych w magazynach.

Czas trwania symulacji produkcyjnej: 1 dzień (wraz z analizami i omówieniami)

Autor symulacji i trener prowadzący:

Rafał Szczepanik

Rodzaje decyzji, które podejmują uczestnicy symulacji „Production Game”:

Biorąc udział w symulacji uczestnicy podejmują wieloczynnikowe decyzje związane z trzema strategicznymi obszarami zarządzania produkcją:

 • Planowania produkcji,
 • Aspektów finansowych procesu produkcyjnego,
 • Zarządzania produkcją i zakładem produkcyjnym.

Planowanie produkcji – szczegółowe decyzje podejmowane przez uczestników symulacji:

 • Organizacja hali produkcyjnej (ilość i sprawność maszyn)
 • Ustalenie ogólnych planów produkcyjnych (ilość maszyn, wielkość stanów magazynowych itp.)
 • Planowanie przepływów materiałowych na halach produkcyjnych i magazynach
 • Monitorowanie kosztów produkcji (koszy maszyn, koszty postojów, koszty magazynowania)
 • Dopasowanie jakości i wydajności produkcji.
 • Wybrane elementy planu mogą na Państwa życzenie mogą zostać z góry narzucone uczestnikom w formie „wytycznych od centrali”

Finanse w zarządzaniu produkcją – decyzje podejmowane przez uczestników

 • Przygotowywanie uproszczonego tygodniowego budżetu zakładu (przychody i wydatki),
 • Rozłożenie akcentów pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi (zadania realizowane przez pracowników stałych i czasowych),
 • Planowanie płynności finansowej zakładu,
 • Analiza kosztów i poszukiwanie sposobów ich obniżania (np. skrócenie przebiegów materiałowych na halach produkcyjnych),
 • Analiza czy koszty prowadzenia zakładu znajdują pokrycie w uzyskiwanych łącznych przychodach.

Zarządzanie Produkcją – decyzje podejmowane przez uczestników:

 • Ustalenie struktury i wielkości parku maszynowego,
 • Wybór pomiędzy rodzajami linii produkcyjnych,
 • Ustalanie wielkości produkcji,
 • Zakup maszyn produkcyjnych,
 • Inwestycje w badania i rozwój.
(Visited 503 times, 1 visits today)