Project Game – zarządzanie projektem

Podziel się/Dodaj do ulubionych

Wiodąca firma konstrukcyjna wygrała właśnie kontrakt na naszkicowanie i zbudowanie hotelu w znanym kurorcie. Teraz trzeba ten projekt zrealizować – i to tak, by na nim zarobić. Uczestnicy gry, pracując w kilkuosobowych drużynach, wcielają się więc w rolę kierowników projektu. Muszą stworzyć komfortowy hotel: restauracje, pokoje, sale konferencyjne, SPA …

Rolą każdego z zespołu jest zaplanować całość pracy (wyznaczyć cele, skalę wielkości i budżet projektu, kalendarz prac), a potem przeprowadzić projekt przez wszystkie etapy: od pomysłu do gotowego obiektu. Na każdym z etapów zespoły będą sobie radzić z bieżącymi problemami, podejmować decyzje operacyjne i strategiczne, dzielić zadania, wydawać pieniądze i utrzymywać płynność finansową projektu. Będą sobie radzić z nieprzewidzianymi wypadkami i minimalizować ryzyko niepowodzenia.

Na koniec porównamy koszty (czas, ludzie, pieniądze, inne zasoby) z efektami (przychód, termin oddania, jakość, zgodność z oczekiwaniami klienta). Sprawdzimy, jak radził sobie każdy z zespołów i wyciągniemy wnioski.

Dzięki symulacji zarządzania projektem uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • jak zaplanować projekt – cele i zadania,
 • jak zaplanować budżet projektu i jego płynność finansową,
 • jak ustalić szczegółowy kalendarz pracy i podział zadań,
 • jak radzić sobie ze zmianami i odchyleniami w pracy zespołu projektowego,
 • jak racjonalnie wykorzystywać zasoby: ludzi, czas, pieniądze, narzędzia i sprzęt.

Czas trwania symulacji „Project Game – zarządzanie projektem”: 2 dni (wraz z analizami i omówieniami)

Autor symulacji i trener prowadzący:

Rafał Szczepanik

Rodzaje decyzji, które podejmują uczestnicy:

Opierając się na otrzymanych lub wynikających z przebiegu symulacji danych, uczestnicy będą podejmować złożone decyzje związane z charakterystycznymi dla zarządzania projektami zagadnieniami. Ich decyzje będą szczególnie dotyczyć:

 • Zarządzania budżetem projektu i stroną finansową inwestycji,
 • Zarządzania przebiegiem projektu (planowanie i harmonogramowania),
 • Kierowania operacyjnym przebiegiem projektu.

Decyzje podejmowanie przez uczestników w zakresie budżetu projektu i finansowania inwestycji:

 • Ustalenie stopnia wykorzystania budżetu,
 • Cash flow i harmonogram płatności,
 • Ustalenie proporcji budżetu – wewnętrzny (np. koszty płac członków zespołu projektowego,) zewnętrzne (np. koszty materiałów do budowy),
 • Wybór kategorii wydatków i podwykonawców.

Decyzje, które podejmą uczestnicy planując projekt i przygotowując jego harmonogram:

 • Wyznaczenie celów projekt – wielkość projektu (ilość pokoi w hotelu itp.) i jakość (wg. kryteriów klienta),
 • Określenie listy zadań w projekcie,
 • Określenie wielkości zespołu projektowego,
 • Ustalenie kolejności zadań i konkretnych tygodni ich wykonania.

Decyzje podejmowane w związku z zarządzaniem bieżącą realizacją projektu:

 • Zatrudnianie i zwalnianie członków zespołu projektowego,
 • Dobór członków zespołu pod kontem optymalizacji kosztów,
 • Reagowanie na niespodzianki i nowe informacje z rynku,
 • Dostosowywanie projektu do zmieniających się celów i mierników oceny projektu,
 • Rozwiązywanie problemów wąskich gardeł (np.: choroba pracownika i mniej rąk do prac),
 • Reagowanie na działania konkurencji.
(Visited 518 times, 1 visits today)