Service Game – zarządzanie strategiczne w firmie usługowej

Podziel się/Dodaj do ulubionych

Na rynku (przedstawionym w formie kilku współzależnych gier planszowych) konkuruje od czterech do ośmiu przedsiębiorstw usługowych. Każde oferuje podobne usługi, ale ma możliwość skupienia się na nieco innych segmentach rynku. 

Każde przedsiębiorstwo na początku gry otrzymuje określone zasoby finansowe, rzeczowe i ludzkie. Celem uczestników – menedżerów zarządzających firmanami –  jest osiągnąć jak największe zyski w ciągu kilku lat.

Wszystkie firmy konkurują ze sobą (choć mogą docierać do różnych grup odbiorców). By wygrać, muszą określić swój zakres usług i ich poziom cenowy, zastanowić się na wysokością wydatków na marketing, zasoby ludzkie, obsługę klienta, transport. Muszą przygotować budżet i zadbać o płynność finansową w każdym okresie funkcjonowania. Mogą przy tym korzystać z kredytów, ale muszą pamiętać także o fiskusie…

Czy osiągną zysk? Czy będą potrafili skutecznie planować? Czy ich strategia będzie na tyle elastyczna, by można ją dostosować do działań konkurentów?

Dzięki symulacji biznesowej uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • zasady funkcjonowania firmy usługowej na rynku,
 • czym jest strategia rynkowa i konkurencyjna,
 • jak pieniądz krąży w firmie usługowej, gdzie są źródła kosztów,
 • podstawowe kategorie finansowe (czym są inwestycje, koszty stałe i zmienne, zyski, płynność finansowa),
 • czym się kierować, podejmując ważne dla przedsiębiorstwa usługowego decyzje strategiczne i operacyjne.

Autor symulacji i trener prowadzący:

Rafał Szczepanik

Czas trwania:  2 dni (wraz z analizami i omówieniami)

Rodzaje decyzji jakie podejmują uczestnicy:

W trakcie trwania symulacji jej uczestnicy podejmują wieloczynnikowe szczegółowe decyzje związane z czterema obszarami funkcjonowania firmy usługowej:

 • Strategii firmy usługowej,
 • Marketingu i sprzedaży swoich usług,
 • Zarządzania finansami firmy usługowej,
 • Zarządzania procesami logistycznymi w firmie usługowej.

Decyzje podejmowane w obszarze strategii firmy usługowej:

 • Ustalenie ogólnej strategii (np. decyzja, czy firma wybiera strategie typu low cost czy też chce zostać liderem pod względem obrotów itp.),
 • Wybór segmentów rynku, w których chce działać firma,
 • Decyzje dot. wdrożenia nowych produktów,
 • Monitorowanie trendów makroekonomicznych na rynku i dostosowywanie strategii do zmienności rynku,
 • Monitorowanie wyceny giełdowej spółki i takie modyfikowanie strategii, by wartość dla akcjonariuszy stale rosła,
 • Podejmowanie decyzji o ew. fuzjach i przejęciach.

Decyzje związane z marketingiem i sprzedażą usług:

 • Ustalenie wielkości budżetu marketingowego,
 • Podział budżetu na poszczególne rynki,
 • Wdrożenie niższych lub wyższych standardów obsługi klienta,
 • Zakup badań rynkowych.

Decyzje związane z finansami firmy usługowej:

 • Przygotowywanie rocznego budżetu (przychody i wydatki),
 • Akceptowanie budżetu na inwestycje w logistykę i marketing,
 • Rozłożenie akcentów pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi,
 • Zaciąganie kredytów lub lokowanie wolnych środków,
 • Planowanie płynności finansowej.

Decyzje związane z zarządzaniem logistyką firmy usługowej:

 • Zakup floty samochodowej,
 • Dzierżawa lub wykup powierzchni garażowej,
 • Outsourcing samochodów lub własna flota,
 • Dostosowanie struktury floty do obsługiwanego rynku.

 

> Kontakt

Paweł Wojciechowski: pawel.w@bonavigator.pl / 022 877 63 46 / 784 010 775
Magdalena Grzęda: magdalena.g@bonavigator.pl / 022 877 13 48 / 784 010 774

(Visited 197 times, 1 visits today)