Sales Development Manager™ – strategia rozwoju sprzedaży

Podziel się/Dodaj do ulubionych

Wszyscy Dyrektorzy Handlowi są tacy sami … Chcą sprzedawać więcej. Choć są jednak i tacy, którzy sprzedają mniej, ale za to drożej. Strategia? Tak, przemyślana, określona i realizowana strategia sprzedaży.

Dyrektorów Handlowych, Dyrektorów Sprzedaży, Właścicieli, Członków Zarządów firm handlowych i dystrybucyjnych zapraszamy na symulację hybrydową „Sales Development Manager™” – innowacyjny i unikalny program rozwijający kompetencje menedżerskie związane ze strategicznym i operacyjnym zarządzaniem sprzedażą i jej rozwojem.

 

Dlaczego symulacja hybrydowa?

Symulacja hybrydowa łączy ze sobą korzyści odnoszone przez uczestników symulacji biznesowej i warsztatu rozwoju kompetencji. Dzięki „Sales Development Manager™” rozwiniecie swoje zdolności i kompetencje do podejmowania złożonych i wieloczynnikowych decyzji (związanych z zarządzaniem sprzedażą). Decyzje te będzie podejmować w symulowanych warunkach ostrej konkurencji rynkowej.

Jednocześnie warsztat rozwoju kompetencji, podniesie Wasze konkretne umiejętności związane z zarządzaniem sprzedażą. Dostarczy Wam wiedzy i narzędzi niezbędnych do kreowania i realizowania planów rozwoju sprzedaży.

Symulacja hybrydowa „Sales Development Manager™” składa się z dwóch współzależnych i komplementarnych etapów:

 • Symulacji biznesowej „Sales Game”,
 • Warsztatu rozwoju kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania sprzedażą.

 

Przebieg symulacji hybrydowej „Sales Development Manager™”:

 

Symulacja biznesowa „Sales Game”

W trakcie symulacji zadaniem uczestników – wcielających się w rolę menedżerów kilku konkurujących firm handlowych – jest opracowanie strategii zdobycia i utrzymania jak największej ilości klientów, ale jednocześnie realizacja założonych celów sprzedażowych (ilościowych i wartościowych).

By to zrobić, muszą opracować strategię sprzedaży, zrekrutować zespół handlowców i ustalić organizację ich pracy, stworzyć system wynagrodzeń i prowizji, opracować ofertę, politykę cenową i rabatową, podjąć działania promocyjne wspierające sprzedaż i budujące lojalność klientów… Do tego zarządzać budżetem po stronie przychodowej (planowanie przychodów, targety itp.) oraz kosztowej (koszty funkcjonowania działu sprzedaży).

 

Warsztat rozwoju kompetencji menedżerskich w zarządzaniu i rozwoju sprzedaży

W trakcie warsztatu, który jest komplementarny z symulacją, uczestnicy będą:

 • Rozwijać swoje kompetencje związane z tworzeniem strategii sprzedaży
 • Podnosić swoje umiejętności w korzystaniu z narzędzi analitycznych do:
  • Oceny sytuacji rynkowej
  • Nadzorowania efektów pracy zespołu handlowego
  • Efektywności i rentowności sprzedaży
 • Uczyć się nowoczesnych metod budowania planów handlowych i rozwoju sprzedaży.

Kluczowe zagadnienia omawiane w trakcie warsztatu:

 • Strategia sprzedaży
 • Projektowanie działu sprzedaży i organizowanie procesu sprzedaży
 • Operacyjne zarządzanie sprzedażą i handlowcami
 • Metody reaktywacji sprzedaży
 • Strategie rozwoju sprzedaży

Optymalny czas trwania symulacji hybrydowej: 4 dni

Autorzy i trenerzy symulacji i warsztatu:

Rafał Szczepanik

Mauricio Vargas Tapias

 

> Kontakt

Szczegółowy program merytoryczny symulacji hybrydowej „Sales Development Manager™” przedstawią Państwu i odpowiedzą na dodatkowe pytania:

Daniel Bogusz: daniel.b@bonavigator.pl / 022 877 63 46
Magdalena Grzęda: magdalena.b@bonavigator.pl / 022 877 13 48 / 784 010 774

– „Sales Development Manager. Strategia rozwoju sprzedaży – symulacja hybrydowa” jest autorskim rozwiązaniem B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. W opisie i symulacji użyto licencjonowanych usług i programów osób trzecich.

(Visited 80 times, 1 visits today)