Personnel Game – symulacja zarządzania personelem

Podziel się/Dodaj do ulubionych

W symulacja „Personnel Game”, uczestnicy podzieleni na 5 odrębnych, konkurencyjnych wobec siebie zespołów, wcielają się w rolę menedżerów laboratoriów badawczych oferujących badania i analizy dla biznesu. Zadaniem każdego zespołu menedżerskiego jest  zbudowanie jak najbardziej zyskownego laboratorium.

Sukces (wygrana w symulacji) nie zależy tu jednak od technologii badań i analiz lecz od zbudowania najbardziej efektywnego i dopasowanego do otrzymanych zadań zespołu.

Wygra laboratorium, które zatrudni najlepszych badaczy, a potem będzie ich tak motywować i planować im karierę, by z jednej strony nie odeszli oni do konkurencji, a z drugiej by koszty działań motywacyjnych zmieściły się w budżecie.

Zatrudnionych ludzi trzeba będzie szkolić – ale wydając na edukację jak najmniej, za to ucząc tych umiejętności które przydadzą się w kolejnych latach gry. Wreszcie, zadaniem uczestników będzie takie podzielenie zadań pomiędzy badaczy, by zoptymalizować zatrudnienie i jego koszt, zadbać o zastępowalność kadry, dopasować się do ilości i specyfiki otrzymywanych z rynku zamówień.

Zwycięży zespół w którym wszystkie zadania (kontrakty badawcze) będą realizowane prawidłowo i terminowo, załoga będzie zadowolona (wysoka motywacja), a relacja przychodu laboratorium do kosztów wynagrodzeń i innych personalnych będzie najlepsza (najwyższy zysk).

Symulacja biznesowa „Personnel Game” pokazuje zadania związane z zarządzaniem personelem, ale wykonywane przez menedżera kierującego danym zespołem, a nie dział HR. Do tych zdań należą m.in:

 • Planowanie wielkości i struktury zespołu adekwatnie do wyznaczonych przez zarząd zadań,
 • Planowanie szkoleń, coachingu, awansów itp. dla swojego zespołu,
 • Przydzielanie zadań poszczególnym osobom, planowanie kalendarza prac i obłożenia pracowników zadania, uwzględniając choroby, urlopy itp.,
 • Planowanie i budżetowanie działań motywacyjno – integracyjnych (np. wyjazdy integracyjne),
 • Umiejętność oszacowania kosztów działania zespołu (wynagrodzenia, koszty rekrutacji, szkoleń, wyjazdów, itp.) w relacji do przychodu lub wartości dodanej generowanej przez ten dział.

Autor symulacji i trener prowadzący:

Rafał Szczepanik

Czas trwania symulacji: 2 dni (wraz z analizami i omówieniami)

Rodzaje decyzji, które podejmują uczestnicy symulacji:

Przebieg symulacji został zaplanowany, tak aby jej uczestnicy podejmowali wieloczynnikowe decyzje menedżerskie dotyczące następujących zagadnień:

 • Planowanie wielkości zespołu,
 • Definiowanie ilości pracy dla zespołu – w bliższej i dalszej przyszłości, na podstawie doświadczeń i analiz z okresów minionych oraz trendów na rynku,
 • Rekrutowanie pracowników, zwolnienia, rotacja w zespole,
 • Stosowanie finansowych i pozafinansowych motywatorów, rozumienie jaki jest ich koszt pieniężny a jaki w postaci angażowania czasu i wysiłku menedżera działu,
 • Dostosowanie motywatorów do preferencji motywacyjnych pracowników,
 • Planowanie szkoleń i działań rozwojowych dla pracowników, uwzględniając obecne i przyszłe potrzeby kadrowe działu oraz preferencje pracowników,
 • Radzenie sobie z nagłymi odejściami, chorobami, absencjami,
 • Przeprowadzenie analizy ekonomicznej funkcjonowania swojego działu – porównanie kosztu jego istnienia do wartości którą kreuje dla firmy,
 • Optymalizowanie pracy zespołu przez zastępowalność pracowników.
(Visited 146 times, 1 visits today)