Industry Game – zarządzanie firmą produkcyjną

Podziel się/Dodaj do ulubionych

Symulacja „Industry Game” jest skierowana do menedżerów firm produkcyjnych. Uczestnicy symulacji wcielają się w rolę menedżerów kilku konkurujących ze sobą na rynku przedsiębiorstw produkcyjnych. Symulacja obejmuje procesy charakterystyczne dla firm produkcyjnych w obszarach strategii, marketingu i sprzedaży, finansów, zarządzania produkcją.

Na rynku (przedstawionym w formie kilku współzależnych gier planszowych) konkuruje od czterech do ośmiu przedsiębiorstw produkcyjnych. Każde może wytwarzać kilka różnych produktów. Każde na początku gry otrzymuje określone zasoby finansowe, rzeczowe i ludzkie.

Celem każdego jest osiągnąć jak największe zyski w ciągu kilku lat. Ale wszystkie konkurują ze sobą na jednym rynku – o tych samych klientów.

By wygrać, muszą zaplanować optymalną strategię produkcyjną, zastanowić się na wysokością wydatków na marketing, zasoby ludzkie, badania i rozwój, transport. Muszą przygotować budżet i zadbać o płynność finansową w każdym okresie funkcjonowania. Mogą przy tym korzystać z kredytów, ale muszą pamiętać także o fiskusie…

Czy osiągną zysk? Czy będą potrafili skutecznie planować? Czy ich strategia będzie na tyle elastyczna, by można ją dostosować do działań konkurentów?

Dzięki symulacji biznesowej uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • zasady funkcjonowania firmy produkcyjnej na rynku,
 • czym jest strategia rynkowa i konkurencyjna
 • jak pieniądz krąży w firmie produkcyjnej, gdzie są źródła kosztów,
 • podstawowe kategorie finansowe (czym są inwestycje, koszty stałe i zmienne, zyski, płynność finansowa),
 • czym się kierować, podejmując ważne dla przedsiębiorstwa produkcyjnego decyzje strategiczne i operacyjne.

Autor symulacji i trener prowadzący:

Rafał Szczepanik

Czas trwania: 2 dni (wraz z analizami i omówieniami)

Rodzaje decyzji, które podejmują uczestnicy symulacji:

W trakcie trwania symulacji jej uczestnicy podejmują wieloczynnikowe i szczegółowe decyzje w czterech obszarach zarządzania firmą produkcyjną:

 • strategii firmy produkcyjnej,
 • marketingu i sprzedaży swoich wyrobów,
 • zarządzania finansami w firmie produkcyjnej,
 • zarządzania procesem produkcji.

Decyzje podejmowane w zakresie strategicznego zarządzania firmą produkcyjną:

 • Ustalenie ogólnej strategii (np. decyzja, czy firma wybiera strategie typu low cost czy też chce zostać liderem pod względem obrotów itp.),
 • Wybór segmentów rynku, w których chce działać firma,
 • Decyzje dotyczące wdrożenia nowych produktów,
 • Monitorowanie trendów makroekonomicznych na rynku i dostosowywanie strategii do zmienności rynku,
 • Monitorowanie wyceny giełdowej spółki i takie modyfikowanie strategii, by wartość dla akcjonariuszy stale rosła,
 • Podejmowanie decyzji o ewentualnych fuzjach i przejęciach.

Decyzje podejmowane w obszarze marketingu i sprzedaż produktów:

 • Ustalenie wielkości budżetu marketingowego,
 • Podział budżetu na poszczególne rynki,
 • Wdrożenie niższych lub wyższych standardów obsługi klienta,
 • Zakup badań rynkowych.

Decyzje związane z zarządzaniem finansami firmy produkcyjnej:

 • Przygotowywanie rocznego budżetu (przychody i wydatki),
 • Akceptowanie budżetu na inwestycje w logistykę i marketing,
 • Rozłożenie akcentów pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi,
 • Zaciąganie kredytów lub lokowanie wolnych środków,
 • Planowanie płynności finansowej.

Decyzje związane z zarządzaniem procesem produkcji:

 • Ustalenie struktury i wielkości parku maszynowego,
 • Wybór pomiędzy rodzajami linii produkcyjnych,
 • Ustalanie wielkości produkcji,
 • Zakup maszyn produkcyjnych,
 • Zamówienia, zapasy, stany magazynowe.

> Kontakt

Paweł Wojciechowski: pawel.w@bonavigator.pl / 022 877 63 46 / 784 010 775
Magdalena Grzęda: magdalena.g@bonavigator.pl / 022 877 13 48 / 784 010 774

(Visited 185 times, 1 visits today)