Gry szkoleniowe

Gry szkoleniowe są doskonałą i nowoczesną metodą rozwoju kompetencji miękkich menedżerów różnych szczebli, znajdują również zastosowanie jako narzędzie szkolenia kandydatów na menadżerów. W warstwie merytorycznej najczęściej budują i rozwijają takie umiejętności jak przywództwo, kierowanie zespołem, podejmowanie decyzji, budowanie zespołu, komunikacja w zespole, praca w zespołach projektowych.

B&O Navigator Gry i Symulacje biznesoweGry szkoleniowe są formą zbliżoną do tradycyjnych szkoleń, z tą różnicą, że koncentrują się na rozwoju umiejętności uczestników, ewentualnie pracy nad podstawami. Główną metodą prowadzenia zajęć są (jak wskazuje sama nazwa): – gry oparte o fabułę (jedna lub więcej), – zadania zespołowe lub indywidualne.

Aspekt przekazywania tradycyjnie rozumianej wiedzy jest w grach szkoleniowych ograniczony do tzw. podsumowań lub całkowicie pominięty. W grach szkoleniowych nie używa się w procesie dydaktycznym (w przeciwieństwie do szkoleń) takich metod jak: – wykład, prezentacja, dyskusja, scenki.

Gry szkoleniowe mogą być prowadzone w sali szkoleniowej (indoor) bądź w plenerze (outdoor).

 

Gry szkoleniowe kształcą umiejętności menedżerskie w zakresie:

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

„Witamy we jedynym w Polsce kasynie, w którym wygrana ani trochę nie zależy od przypadku, czynnika losowego czy szczęścia. To kasyno, w którym wszystko zależy od skutecznego planowania, dobrej strategii, sprawnej komunikacji i podjętej na czas decyzji. W tej niezwykłej jaskini hazardu gracze nie rywalizują ze sobą, lecz tworzą zespół wspólnie walczący o wygraną …” – Gra „Kasyno Menedżerskie” jest jedną z gier rozwijających umiejętności podejmowania decyzji.

 

Przywództwa

Uczestnicy będą musieli podzielić się na kilka współpracujących drużyn oraz sztab, który ma dowodzić akcją. Każda z drużyn uda się w wybrany przez siebie fragment okolicy. Przeszukać należy wszystko: las, uliczki, budynki małej architektury… Jednak bez pomocy sztabu te przeszukania będą bezcelowe – fragmenty informacji prowadzące do nagrody zostały ukryte w specjalny sposób, uniemożliwiający ich przypadkowe odkrycie…” – Gra „Tajemnica Kawałka Fotografii” kształci umiejętności związane z przywództwem w zespole.

Pracy zespołowej

W zamkniętej na kłódkę skrzyni znajduje się skarb. By go zdobyć, trzeba skrzynię odnaleźć i otworzyć. W grę wchodzi jedynie otwarcie jej kluczem – niszczenie kłódki siłą grozi wybuchem. Niestety grupa nie ma klucza. Uczestnicy wiedzą jednak, że w lesie (lub wśród zabytków miasta – w wersji miejskiej) schowanych jest 8 kluczy, z których 2 pasują do kłódki. Każdego klucza broni Klucznik …” – Gra „8 Kluczy” kształci umiejętności związane z pracą zespołową.

 

Komunikacji w zespole i współpracy pomiędzy zespołami

„Nowo mianowany prezes sprowadził całą komunikację między wydziałami (każdy z nich mieści się w innym pomieszczeniu) do formalnych spotkań. Czy w tych warunkach – opisanych sztywnym regulaminem pracy – uda się uczestnikom stworzyć sprawny system komunikacji, bez którego uporządkowanie chaosu i wymienienie się zasobami nie będzie możliwe?” …”Gra „Lego Game” kształci umiejętności związane z Komunikacją i współpracą pomiędzy zespołami.

 

Zarządzania projektem i zespołem projektowym


Wiodąca firma budowlana właśnie wygrała prestiżowy przetarg na budowę supernowoczesnego mostu nad największą rzeką w kraju. Zespół projektowy musi zaplanować technologię (nośność, zjazdy i rozjazdy, elementy infrastruktury), – choć tak naprawdę budowa w grze jest dość prosta i wykształcenie inżynierskie nie daje tu wielkiej przewagi. Znacznie istotniejsze są elementy menedżerskie: budżet projektu, harmonogram prac i podział zadań w zespole, spotkania robocze członków poszczególnych podgrup, współpraca i komunikacja w zespole i pomiędzy zespołami.”- Gra „Construction Game” rozwija umiejętności zarządzania projektem i zespołem projektowym.

 

Gry szkoleniowe są bardzo atrakcyjne w swojej formie dla uczestników:

Posiadają rozbudowaną fabułę, często role, w które mają wcielić się uczestnicy

„W dużej firmie produkującej z klocków Lego sprzęt kosmiczny działa 5 departamentów. Ostatnio nastąpiła reorganizacja, której efektem jest lekki chaos: nikt nie ma w 100% właściwych zasobów (klocków i dokumentacji technicznej) do budowy. Co więcej, nowo mianowany prezes sprowadził całą komunikację między wydziałami (każdy z nich mieści się w innym pomieszczeniu) do formalnych spotkań …” – z fabuły gry Lego Game?

 

 

Mogą być szeregiem mniejszych zadań (ćwiczeń), które trzeba wykonać, aby zakończyć grę z sukcesem

„„Gra „KableCzyli jak zbudować procesor, kiedy każdy inżynier ma zawiązane oczy i każdy ponosi odpowiedzialność za działanie innego fragmentu procesora?

Gra skupiająca się na uczeniu zasad efektywnej komunikacji w zespole, w tym komunikacji werbalnej, aktywnego słuchania i porządkowania chaosu komunikacyjnego. Pokazuje, co można osiągnąć poprzez sprawną komunikację, a jakie straty przynosi bałagan informacyjny w zespole. Uczy podstawowych zasad uporządkowanego i efektywnego obiegu informacji.”

-jedno z 5/6 zadań realizowanych w trakcie gry „Tajemnica Kawałka Fotografii”

 

Zobacz jak wygląda gra szkoleniowa – zapraszamy do galerii zdjęć.

(Visited 1 439 times, 1 visits today)