Na podstawie jakich kryteriów oceniany jest wynik, co mi to daje?

Podziel się/Dodaj do ulubionych

W symulacji biznesowej wyniki decyzji podjętych przez uczestników są wyrażane w „twardych wskaźnikach” – pieniądz, zysk, strata, rentowność itp. Pozwala to uczestników ocenić już w trakcie trwania symulacji efektywność przyjętych strategii.

 

W symulacjach hybrydowych część pierwsza jest oceniana jak w symulacji biznesowej. Część druga jest oceniania w sposób „miękki” i opisowy.

Posted in: Symulacje biznesowe, Symulacje hybrydowe

(Visited 175 times, 1 visits today)