FAQ, czyli WIKISymulacje

Wszystkie pytania i odpowiedzi w jednym miejscu. Wyjaśnij swoje wątpliwości dotyczące Symulacji biznesowych, Gier szkoleniowych i Symulacji hybrydowych.

 

[search-qa]

 

Gry szkoleniowe (3)

Czym się różni gra od symulacji?

Różnice są zasadnicze. Różnią się formą, warstwą merytoryczną, celami, treściami. Symulacja jest szeregiem wieloczynnikowych decyzji menedżerskich podejmowanych na poziomie strategicznym w warunkach symulowanego modelu ekonomicznego. Gra szkoleniowa koncentruje się z kolei, na umiejętnościach miękkich uczestników, posiada w miarę prostą jednowątkową fabułę.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem symulacji (http://hrsymulacje.pl/symulacje-biznesowe-wiecej) i gier szkoleniowych (http://hrsymulacje.pl/gry-szkoleniowe-wiecej/) po tej lekturze dostrzegą Państwo różnice pomiędzy oboma narzędziami rozwoju kompetencji menedżerskich.

(Visited 211 times, 1 visits today)

Jakie umiejętności można wykształcić podczas gry?

Najczęściej kształconymi umiejętnościami są przywództwo, kierowanie zespołem, podejmowanie decyzji, budowanie zespołu, komunikacja w zespole, praca w zespołach projektowych.

(Visited 130 times, 1 visits today)

Czy gry są dostosowywane do klienta?

Tak, gry mogą zostać dostosowane do wcześniej zdiagnozowanych potrzeb. Dostosowanie jest możliwe na poziomie omówień. Trener omawiając grę zwróci uwagę na te elementy, które odpowiadają na potrzeby uczestników.

(Visited 117 times, 1 visits today)

Symulacje biznesowe (6)

Skąd mam wiedzieć że symulacja odzwierciedla prawdziwe procesy?

Symulacje są przygotowane przez doświadczonych menedżerów strategicznych, często procesy, które oddaje symulacja w trakcie jej powstawania były konsultowane ze specjalistami od danej branży. Najlepiej jednak, przekonać się samemu biorąc udział w symulacji.

(Visited 124 times, 1 visits today)

Czym się różni gra od symulacji?

Różnice są zasadnicze. Różnią się formą, warstwą merytoryczną, celami, treściami. Symulacja jest szeregiem wieloczynnikowych decyzji menedżerskich podejmowanych na poziomie strategicznym w warunkach symulowanego modelu ekonomicznego. Gra szkoleniowa koncentruje się z kolei, na umiejętnościach miękkich uczestników, posiada w miarę prostą jednowątkową fabułę.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem symulacji (http://hrsymulacje.pl/symulacje-biznesowe-wiecej) i gier szkoleniowych (http://hrsymulacje.pl/gry-szkoleniowe-wiecej/) po tej lekturze dostrzegą Państwo różnice pomiędzy oboma narzędziami rozwoju kompetencji menedżerskich.

(Visited 211 times, 1 visits today)

Jak ocenić efektywność?

Efektywność symulacji jest związana bezpośrednio z decyzjami uczestników podejmowanymi, przez uczestników i korzyściami jakie odnosi firma i uczestnicy z udziału w symulacji (patrz http://hrsymulacje.pl/symulacje-biznesowe-wiecej/. Patrz również odpowiedź na pytanie „Na podstawie jakich kryteriów oceniany jest wynik, co mi to daje?”

(Visited 112 times, 1 visits today)

Na podstawie jakich kryteriów oceniany jest wynik, co mi to daje?

W symulacji biznesowej wyniki decyzji podjętych przez uczestników są wyrażane w „twardych wskaźnikach” – pieniądz, zysk, strata, rentowność itp. Pozwala to uczestników ocenić już w trakcie trwania symulacji efektywność przyjętych strategii.

 

W symulacjach hybrydowych część pierwsza jest oceniana jak w symulacji biznesowej. Część druga jest oceniania w sposób „miękki” i opisowy.

(Visited 175 times, 1 visits today)

Jaki jest przebieg symulacji (kiedy zaangażowany jest uczestnik, w jakim składzie działają zespoły, skąd wiedzą co mają robić etc.)?

Uczestnicy symulacji są zaangażowani w symulację przez cały czas jej trwania. Zazwyczaj grupa uczestników jest dzielona na 2 do 4 mniejszych zespołów zarządzających konkurencyjnymi do siebie firmami. Nad przebiegiem symulacji, jej kolejnych etapów, czuwa Trener prowadzący symulację.

(Visited 175 times, 1 visits today)

Na podstawie jakich danych wyjściowych sporządzane są symulacje biznesowe?

Symulacje biznesowe są oparte wcześniej przygotowany scenariusz. Opierają się o modele ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorstwa o specyficznej charakterystyce biznesowej np. firma produkcyjna, bank. Istnieje możliwość modyfikacji symulacji pod kątem Państwa założeń, wymaga to jednak ustaleń z Autorem symulacji.

(Visited 117 times, 1 visits today)

Symulacje hybrydowe (2)

Na podstawie jakich kryteriów oceniany jest wynik, co mi to daje?

W symulacji biznesowej wyniki decyzji podjętych przez uczestników są wyrażane w „twardych wskaźnikach” – pieniądz, zysk, strata, rentowność itp. Pozwala to uczestników ocenić już w trakcie trwania symulacji efektywność przyjętych strategii.

 

W symulacjach hybrydowych część pierwsza jest oceniana jak w symulacji biznesowej. Część druga jest oceniania w sposób „miękki” i opisowy.

(Visited 175 times, 1 visits today)

Jaki jest przebieg symulacji (kiedy zaangażowany jest uczestnik, w jakim składzie działają zespoły, skąd wiedzą co mają robić etc.)?

Uczestnicy symulacji są zaangażowani w symulację przez cały czas jej trwania. Zazwyczaj grupa uczestników jest dzielona na 2 do 4 mniejszych zespołów zarządzających konkurencyjnymi do siebie firmami. Nad przebiegiem symulacji, jej kolejnych etapów, czuwa Trener prowadzący symulację.

(Visited 175 times, 1 visits today)
(Visited 63 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.