Czym się różni gra od symulacji?

Różnice są zasadnicze. Różnią się formą, warstwą merytoryczną, celami, treściami. Symulacja jest szeregiem wieloczynnikowych decyzji menedżerskich podejmowanych na poziomie strategicznym

Read more

Jak ocenić efektywność?

Efektywność symulacji jest związana bezpośrednio z decyzjami uczestników podejmowanymi, przez uczestników i korzyściami jakie odnosi firma i uczestnicy z udziału

Read more