Czym się różni gra od symulacji?

Różnice są zasadnicze. Różnią się formą, warstwą merytoryczną, celami, treściami. Symulacja jest szeregiem wieloczynnikowych decyzji menedżerskich podejmowanych na poziomie strategicznym

Read more