Distribution Game – zarządzanie firmą handlową lub dystrybucyjną

Podziel się/Dodaj do ulubionych

W symulacji biznesowej „Distribution Game” zadaniem uczestników – wcielających się w członków zarządu firmy handlowej (dystrybucyjnej) – jest opracowanie strategii zdobycia i utrzymania jak największej ilości klientów, ale jednocześnie realizacja założonych celów sprzedażowych (ilościowych i wartościowych).

Na rynku (przedstawionym w formie współzależnych gier planszowych) konkuruje kilka firm handlowych, próbujących dotrzeć do tej samej grupy klientów (sprzedaż hurtowa).

Wszystkie firmy mają w ofercie te same produkty (dwa, pochodzące z różnych segmentów rynku). By dotrzeć do klientów, muszą opracować strategię sprzedaży, zrekrutować zespół handlowców i ustalić organizację ich pracy, stworzyć system wynagrodzeń i prowizji, opracować ofertę, politykę cenową i rabatową, podjąć działania promocyjne wspierające sprzedaż i budujące lojalność klientów… Do tego zarządzać budżetem po stronie przychodowej (planowanie przychodów, targety itp.) oraz kosztowej (koszty funkcjonowania działu sprzedaży).

Czy zrealizują targety? Czy zdobędą wystarczającą ilość stałych klientów? Czy zmieszczą się w budżecie? Czy wygrają z konkurencją?

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • zasady budowania strategii rynkowej i handlowej firmy,
 • zasady operacyjnego kierowania zespołem sprzedażowym,
 • planowanie sprzedaży, w tym budżet, targety i ceny,
 • działania wspierające sprzedaż (promocja, budowanie lojalności klienta).

Autor symulacji i trener prowadzący:

Rafał Szczepanik

Czas trwania: 2 dni (wraz z analizami i omówieniami)

Rodzaje decyzji, które podejmują uczestnicy symulacji biznesowej:

Biorąc udział w symulacji biznesowej „Distribution Game” jej uczestnicy będą podejmować, opierając się o wiele czynników ekonomicznych, złożone decyzje dotyczące najistotniejszych obszarów funkcjonowania firmy handlowej (dystrybucyjnej) tj.:

 • przyjęcia strategii dla swojej firmy,
 • marketingu i zarządzania sprzedażą,
 • zarządzania finansami firmy handlowej (dystrybucyjnej),
 • zarządzania procesami logistycznymi.

Decyzje strategiczne podejmowane przez uczestników symulacji:

 • Ustalenie ogólnej strategii sprzedaży (np. decyzja, czy firma wybiera strategie typu low cost czy też chce zostać liderem pod względem marży itp.),
 • Wybór segmentów rynku, w których chce działać firma,
 • Monitorowanie trendów na rynku i dostosowywanie strategii do zmienności rynku,
 • Monitorowanie kosztów działania oddziału handlowego (pensje sprzedawców, prowizje, samochody, promocja sprzedaży itp.).

Decyzje podejmowane w obszarze marketingu i sprzedaży:

 • Ustalenie działań promocyjnych (wsparcie sprzedaży),
 • Ustalenie wielkości zespołu sprzedażowego,
 • Przydzielenie sprzedawcom klientów,
 • Ustalenie liczby spotkań z każdym klientem,
 • Przygotowywanie polityki cenowej, rabatowej i ofert.

Decyzje związane z zarządzaniem finansami firmy handlowej:

 • Przygotowywanie uproszczonego kwartalnego budżetu (przychody i wydatki),
 • Rozłożenie akcentów pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi (pensja a prowizja),
 • Planowanie płynności finansowej firmy.

Decyzje związane z obszarem zarządzania logistyką firmy:

 • Dostosowanie strategii sprzedaży do posiadanych zapasów towaru w magazynie,
 • Zarządzanie terytorium: podział terenu pomiędzy handlowców i planowanie kolejności wizyt.

 

> Kontakt

Paweł Wojciechowski: pawel.w@bonavigator.pl / 022 877 63 46 / 784 010 775
Magdalena Grzęda: magdalena.g@bonavigator.pl / 022 877 13 48 / 784 010 774

(Visited 159 times, 1 visits today)