Beer Game (SCM Game) – zarządzanie łańcuchem dostaw

W symulacji „Beer Game (SCM Game) – zarządzanie łańcuchem dostaw” uczestnicy wcielają w menedżerów browaru zarządzających łańcuchem dostaw od producenta po detalistę. Celem gry jest sprzedanie takiej ilości produktu (piwa), jaką potrzebuje klient w danym czasie (każdym cyklu gry) przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów utrzymania zapasów i kosztów ewentualnych braków zapasów.

Zadaniem uczestników gry jest opracowanie i zrealizowanie, na podstawie otrzymanych przed grą informacji o rynku, strategii produkcji i dystrybucji piwa.

Łańcuch dostaw w „Beer Game (SCM Game)”, na który składa się kilka niezależnych firm od producenta po detalistę, ma za zadanie dostarczać klientom piwo. Symulacja łańcucha dostaw realizującego to z pozoru proste zadanie jest przedmiotem znanej od pół wieku, ale wciąż aktualnej i przystającej do warunków współczesnego biznesu, gry edukacyjnej „Beer Game”.

Uczestnicy gry, produkując, kupując i sprzedając piwo, wymieniają się niezbędnymi informacjami dla realizacji postawionego przed nimi zadania, które w praktyce okazuje się trudniejsze niż z pozoru wygląda. Bo w prezentowanej grze nie chodzi tylko o to, aby sprzedać piwo, ale żeby jeszcze na kolejnych transakcjach kupna-sprzedaży zarobić, lub przynajmniej racjonalizować koszty prowadzonego biznesu.
„Beer Game” to obsługa klienta po racjonalnych kosztach, czyli próba znalezienia punktu równowagi pomiędzy poziomem obsługi klienta i kosztami związanymi z zapasami.

Gra „Beer Game (SCM Game) – zarządzanie łańcuchem dostaw” skierowana jest do osób z każdego szczebla zarządzania w firmie (strategicznego, taktycznego i operacyjnego) zajmujących się logistyką, marketingiem, sprzedażą oraz prognozowaniem i planowaniem operacji w łańcuchach dostaw.

 

Dzięki „Beer Game” uczestnicy poznają m.in.:

 • podstawowe mechanizmy funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • wagę struktur organizacyjnych firm dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań biznesowych,
 • wagę integracji procesów biznesowych w firmach i pomiędzy firmami,
 • wagę relacji biznesowych wewnątrz firmy i pomiędzy firmami,
 • zjawisko wzmocnienia popytu – efekt „byczego bicza” – występujące w łańcuchach dostaw oraz jego główne przyczyny,
 • konsekwencje występowania efektu „byczego bicza” dla uczestników łańcuchów dostaw,
 • możliwości ograniczenia negatywnego wpływu efektu „byczego bicza” na efektywność firm i łańcuchów dostaw,
 • wpływ dostępu do pełnej, bieżącej informacji rynkowej na funkcjonowanie firm i łańcuchów dostaw.

Czas trwania gry: 1 dzień obejmuje grę wraz z graficznym i tabelarycznym przedstawieniem wyników gry, omówieniem przebiegu gry oraz dyskusją na temat możliwości usprawnienia funkcjonowania łańcuchów dostaw wewnątrz firm i pomiędzy firmami.

Po skończonej grze uczestnicy omawiają m.in. następujące zagadnienia i problemy pojawiające się w czasie gry:

 • jakie reguły gry najbardziej utrudniały prowadzenie kupna i sprzedaży zgodnie z zamierzeniami graczy,
 • jakie reguły gry najbardziej ułatwiały prowadzenie kupna i sprzedaży zgodnie z zamierzeniami graczy,
 • jakie informacje otrzymane przed rozpoczęciem gry okazały się najbardziej przydatne w trakcie gry,
 • jakie informacje otrzymane przed rozpoczęciem gry okazały się nieprzydatne w trakcie gry,
 • jakie informacje i z którego ogniwa łańcucha dostaw pozwoliłyby na osiągnięcie lepszego wyniku w grze,
 • czy uczestnicy gry dysponowali adekwatnymi narzędziami do rozwiązywania operacyjnych zadań w czasie gry, jakich narzędzi brakowało uczestnikom gry dla skuteczniejszej obsługi klientów,
 • jakie emocje wywołuje gra, czy te emocje występują w realnej pracy,
 • jakie elementy struktur organizacyjnych dostawców i klientów ułatwiają / utrudniają współpracę w łańcuchach dostaw,
 • jaki jest charakter relacji z dostawcami i klientami w rzeczywistych łańcuchach dostaw – co ułatwia, a co utrudnia budowanie trwałych relacji w łańcuchach dostaw,
 • na podstawie własnego doświadczenia uczestników gry – jakie pozytywne i negatywne cechy łańcuchów dostaw można zaobserwować w praktyce,
 • czy redukcja liczby ogniw w łańcuchach dostaw może mieć dodatni / ujemny wpływ na całkowity koszt funkcjonowania łańcucha dostaw,
 • na ile wnioski wyciągnięte z „Beer Game” są transferowalne na rzeczywiste łańcuchy dostaw,
 • główne przyczyny niedostatecznego poziomu obsługi klienta w łańcuchach dostaw,
 • komentarze uczestników gry.

Autor gry i trener prowadzący: Gra powstała w latach 60. XX wieku w MIT (Massachusetts Institute of Technology), doczekała się wielu odmian, wariantów i poziomów trudności. Prowadzącym grę jest dr Bogdan Kroker.

Kontakt – Olga Bojarska – olga.b@bonavigator.pl tel.  22 877 63 46

(Visited 252 times, 1 visits today)