Banking Game – zarządzanie bankiem i strategia banku

Podziel się/Dodaj do ulubionych

Na rynku (przedstawionym w formie współzależnych gier planszowych) konkuruje kilka banków, próbujących dotrzeć do tych samych grupy klientów: indywidualnych i biznesowych. Wszystkie banki mają konkurencyjne wobec siebie produkty (lokacyjne i kredytowe).

Uczestnicy symulacji wcielają się w role menedżerów banków. Ich zadaniem jest opracowanie strategii zdobycia i utrzymania jak największej ilości klientów, ale jednocześnie realizacja założonych celów sprzedażowych (ilościowych i wartościowych). 

By to zrobić, muszą opracować strategię banku, zbudować siec oddziałów, opracować politykę związaną z oprocentowaniem kredytów i lokat, podjąć działania promocyjne wspierające sprzedaż i budujące lojalność klientów, brać pod uwagę rynek usług międzybankowych… Do tego zarządzać budżetem po stronie przychodowej i kosztowej.
Czy zrealizują cele? Czy zdobędą wystarczającą ilość stałych klientów? Czy zmieszczą się w budżecie? Czy wygrają z konkurencją?

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczą i zrozumieją:

 • zasady funkcjonowania banku na rynku;
 • czym jest strategia rynkowa i konkurencyjna banku
 • pozyskiwanie klientów i kreowanie zysku w sektorze bankowym
 • działania wspierające sprzedaż (promocja, budowanie lojalności klienta)

Autor symulacji i trener prowadzący:

Rafał Szczepanik

Czas trwania: 2 dni (wraz z analizami i omówieniami)

Rodzaje decyzji jakie podejmują uczestnicy:

W trakcie trwania symulacji jej uczestnicy podejmują wieloczynnikowe i szczegółowe decyzje w trzech obszarach zarządzania bankiem:

 • strategii banku,
 • produktu, marketingu i sprzedaży produktów i usług bankowych,
 • Kosztów funkcjonowania i przychodów banku.

Decyzje podejmowane w obszarze strategii banku:

 • Ustalenie ogólnej strategii (np. decyzja, czy działamy tylko na rynku detalicznym czy także korporacyjnym),
 • Wybór regionów, w których bank chce mieć oddziały,
 • Decyzje dotyczące wdrożenia nowych produktów (e-banking),
 • Monitorowanie trendów makroekonomicznych na rynku i dostosowywanie strategii do zmienności rynku (stopa procentowa banku centralnego),
 • Monitorowanie wyceny giełdowej banku i takie modyfikowanie strategii, by wartość dla akcjonariuszy stale rosła,
 • Podejmowanie decyzji o ewentualnych fuzjach i przejęciach.

Decyzje podejmowane w produktu, marketingu, sprzedaży produktów i usług bankowych:

 • Ustalenie wielkości budżetu marketingowego banku,
 • Podział budżetu na poszczególne rynki,
 • Decyzja o likwidacji lub utrzymaniu opłat za operacje bankowe,
 • Zakup badań rynkowych dla banku,
 • Ustalenie stopy procentowej dla lokat i kredytów na każdym z rynków, prognozowanie wartości udzielonych kredytów i pozyskanych lokat.

Decyzje podejmowane w zakresie zarządzania kosztami i przychodami banku:

 • Przygotowywanie rocznego budżetu kosztowego banku (koszty centrali i oddziałów),
 • Rozłożenie akcentów pomiędzy kosztami stałymi a zmiennymi,
 • Planowanie płynności banku.

 

> Kontakt

Paweł Wojciechowski: pawel.w@bonavigator.pl / 022 877 63 46 / 784 010 775
Magdalena Grzęda: magdalena.g@bonavigator.pl / 022 877 13 48 / 784 010 774


(Visited 201 times, 1 visits today)