„8 kluczy” – fundament pracy zespołowej

Podziel się/Dodaj do ulubionych

W zamkniętej na kłódkę skrzyni znajduje się skarb. By go zdobyć, trzeba skrzynię odnaleźć i otworzyć. W grę wchodzi jedynie otwarcie jej kluczem – niszczenie kłódki siłą grozi wybuchem.

Niestety grupa nie ma klucza. Uczestnicy wiedzą jednak, że w lesie (lub wśród zabytków miasta – w wersji miejskiej) schowanych jest 8 kluczy, z których 2 pasują do kłódki. Każdego klucza broni Klucznik, który odda go tylko za prawidłowo zrealizowane ZADANIE (jedną z gier integracyjnych). Co więcej, Klucznika trzeba odnaleźć – wykorzystując zaszyfrowane wskazówki topograficzne, fragmenty map, system łączności krótkofalarskiej itp. By zdobyć wszystkie klucze, należy zorganizować wyprawę poszukiwawczą i wykonać 6 zadań. To oznacza sporo poszukiwań, problemów topograficznych i łamigłówek wymagających sporej kreatywności.

ZADANIA WYKONYWANE W TRAKCIE GRY:

Wędki – Czyli jak 20 osób ma złowić 20 ryb wspólną wędką?

Gra menedżerska ukazująca różnicę pomiędzy zespołem a grupą. Zmusza uczestników do współpracy i proponowania twórczych rozwiązań nietypowego problemu. W ciągu 10 pierwszych minut unaocznia grupie, jakie są jej silne a jakie słabe strony i obszary rozwoju. Wytwarza w grupie otwartość na naukę pracy zespołowej i kierowania zespołem. Skuteczniej niż większość innych ćwiczeń rozładowuje ewentualny opór przed nauka.

Ucieczka z więzienia – Czyli jak grupa niesłusznie skazanych przechodzi przez wysoki mur?

Zabawa integracyjna z elementami sportu. Skupia się na przećwiczeniu zachowań sprzyjających sprawnej współpracy w zespole (porządkowanie pracy i dzielenie jej na etapy, wyznaczenie kolejności zadań i podział ich między uczestników, sprawny wybór lidera i planu pod presją czasu). Gra rozwija wzajemne zaufanie w zespole.

Megapuzzle – Czyli jak zespół może ułożyć komplet wielkich puzzli z zawiązanymi oczyma?

Każdy uczestnik zadania widział tylko swój fragment układanki (jeden z elementów, wielkości 30x40cm). Zespół musi więc opracowań niezwykle sprawny system wymiany informacji, by zrealizować zadanie.
Gra komunikacyjna skupiająca się na tworzeniu obiegu informacji w zespole, rozwoju umiejętności aktywnego słuchania, parafrazy i precyzyjnej komunikacji werbalnej. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie uczestnicy do codziennej komunikacji wykorzystują e‑mail lub telefon, nie mogąc w każdej sytuacji komunikować się twarzą w twarz (na spotkaniach).

Ruchome piaski – Czyli jak zespół może przemieścić się o kilkanaście metrów na taśmociągu zbudowanym z własnych ciał?

Dynamiczna gra integracyjna wymagająca średniej dawki ruchu i wysiłku fizycznego. By zadanie się udało, uczestnicy muszą wypracować zgodną koncepcję przemieszczania się i aktywnie wspierać się na każdym etapie pracy.

Morderstwo na przyjęciu – praca domowa od Einsteina – Czyli kto zabił pana Barskiego podczas przyjęcia w starej willi?

Scenariuszowa zagadka kryminalna oparta na modelu opracowanym przez Einsteina. Einstein obliczył, że opracowany przez niego problem potrafi rozwiązać zaledwie 2% najinteligentniejszych ludzi. Udowodnimy, że Einstein, prezentując swoje wyliczenia, nie przewidział jednego: zespołowego rozwiązywania problemów.

DODATKOWO: Kwestionariusz „Mapa Zespołu”, ®
Autorskie narzędzie Training Partners pozwalające na określenie preferencji badanej osoby do wykonywania określonych zadań i pełnienia zadanych ról w zespole. Pozwala uczestnikom poznać się lepiej w poniższych obszarach:

  • nastawienie na twarde rezultaty a nastawienie na relacje międzyludzkie,
  • rola lidera a rola podwładnego,
  • nastawienie na pracę koncepcyjną czy na realizację koncepcji innych,
  • nastawienie na szanse a nastawienie na zagrożenia.

Czas trwania: 1 dzień

Autor gry i trener prowadzący:

Rafał Szczepanik

 

> Kontakt

Paweł Wojciechowski: pawel.w@bonavigator.pl / 022 877 63 46 / 784 010 775
Magdalena Grzęda: magdalena.g@bonavigator.pl / 022 877 13 48 / 784 010 774


(Visited 3 022 times, 1 visits today)